Arbeidsledige

Arbeidsledige i AKU er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne påtatt seg arbeid i løpet av referanseuken eller de to påfølgende ukene.