Sysselsatte

Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuke, samt personer som har et slikt arbeid men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, ufrivillig permisjon opptil 3 måneder, eller lignende.