Samlede finansformue

Nettofordringer, altså samlede finansielle eiendeler fratrukket samlet gjeld.