Lønnsratio

I denne artikkelen er lønnsratio definert som median/gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i forhold til median/gjennomsnittlig månedslønn for menn.