Median

Median finner vi ved å sortere månedslønn etter verdi fra lav til høy, og fastsette midtpunktet, som kalles median. Følgelig vil halvparten av observasjonen være lavere enn median og den andre halvparten høyere.