Statistikksystemet

er nedfelt i IMFs «Balance of Payments and International Investment Position Manual» (BPM6). Prinsipper og definisjoner i BPM6 er konsistente med nasjonalregnskapsmanualen «System of National Accounts» (SNA) og «European System of Accounts» (ESA). Alle land utarbeider utenriksregnskapet i tråd med manualen.