fagopplæring

Yrkesfaglig opplæring som leder frem til fag- eller svenneprøve, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Tallene omfatter antall lærlinger, elever med fagopplæring i skole, lærekandidater og personer med fagbrev på jobb per 1. oktober.