EU28=100

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de – per 2018 – 28 EU-landene Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia Tyskland, Ungarn, Østerrike. Norges indeks for personlig konsum lik 126 betyr at en gjennomsnittlig nordmann konsumerer 26 prosent mer enn en gjennomsnittlig EU-borger.