Faste priser

er justert for prisstigning. Ved å bruke faste priser med konsumprisindeksen (KPI) tar vi hensyn til at man ikke får like mye for samme kronebeløp i ett år som i et annet.