Studenthusholdning

er en husholdning der minst én person mottar studielån, og hovedinntektstakeren har yrkesinntekter under to ganger folketrygdens grunnbeløp og verken mottar pensjon eller trygd. Dette vil si at grensen for studenthusholdning gikk ved en yrkesinntekt på litt over 190 000 kroner i 2018. Av studentene i utvalget bodde bare 44 prosent i en studenthusholdning.