Studiestøtte

Fra Statens lånekasse for utdanning kan studentene få studielån og stipend. Studenter kan få omgjort opp til 40 prosent av studielånet til stipend, avhengig av:

• studieprogresjon

• annet bosted enn foreldre

• inntekt og formue under en viss grense.

I 2018 utgjorde samlet studiestøtte for både vår- og høstsemesteret 112 612 kroner. 45 045 av disse kunne bli omgjort til stipend