Kredittkort

Fakturerings-/betalingskort hvor kortet ikke er tilknyttet en bankkonto, men hvor bruker etter et tidsintervall får en samlefaktura som betales med et annet betalingsinstrument (brukeren får kreditt ved betalingsutsettelse).

Betalingskort med en kredittramme hvor trekk på kreditten kan avtales nedbetalt i avdrag uavhengig av kortbruken.