Transitpassasjerer

Passasjerer som mellomlander på en lufthavn og reiser videre med samme fly, som regel uten å forlate flyet under mellomlandingen. Passasjerer i transit telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn.