Passasjerer om bord ved avgang og ankomst

Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transit telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn.