Avgifter

 Er satt sammen av forbruksavgift, enova-avgift og merverdiavgift.