Ikke-bosatte

Ikke-bosatte er de som per definisjonen til befolkningsstatistikken ikke er inkluderte i tallet for innbyggere i Norge. Dette inkluderer som hovedregel personer på kortere opphold enn 6 måneder, samt asylsøkere og andre som venter på søknad om opphold og personer som oppholder seg ulovlig i landet.