Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er formelt bosatte personer født i Norge med begge foreldre og alle fire besteforeldre født i utlandet.