Realfag

Realfagene i videregående opplæring er disse: Biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk for realfag 1/2 (R1/R2), matematikk for samfunnsfag 1/2 (S1/S2), teknologi og forskningslære.