Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er krav for opptak til høyere utdanning. Utdanningsprogrammene som gir generell studiekompetanse, er idrettsfag, musikk, dans og drama, studiespesialisering, medier og kommunikasjon (f.o.m høsten 2016), kunst, design og arkitektur, og naturbruk studieforberedende Vg3.