Overføringer

I tillegg til kjøp av varer og tjenester kan kort brukes over internett til overføringer av beløp, herunder finansielle transaksjoner, eller overføringer til offentlige og private enheter.