Ikke-bosatte personer

En person er registrert bosatt i Det sentrale folkeregisteret dersom vedkommende forventes å oppholde seg i landet i minst seks måneder. Ikke-bosatte personer forventes å oppholde seg i landet i mindre enn seks måneder.