Reinvestert fortjeneste

Omfatter den delen av overskuddet som ikke utbetales til investorene, men holdes tilbake i investeringsobjektet. Representerer b├ąde inntekt i utenriksregnskapet og opptjent egenkapital i finansregnskapet.