Kohorter

Kohort er alle personer som er født i samme år/tidsperiode.