Annen kapital

Den delen av direkteinvesteringer som i hovedsak består av lån.