Gjennomsnittlig stillingsprosent

Gjennomsnittlig stillingsprosent er summen av arbeidstid delt på antall personer innenfor helseforetaket. Det er ikke tatt hensyn til at de også kan jobbe utenfor helseforetaket.