Helseforetak

Helseforetak: er en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) som ble opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002. Det finnes 20 helseforetak som driver med sykehustjenester. Ref: Store medisinske leksikon.