Skatt til staten

Omfattar ordinær statsskatt, fellesskatt og skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar.