Rør og hule profiler av jern og stål

Varegruppe 679 i SITC-nomenklaturen.