Flytende rente

Flytende rente er i rentestatistikken definert som utlån med gjenværende rentebindingstid på under 3 måneder. Lån med flytende rente omfatter nedbetalingslån og rammelån.