Bachelornivå

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ, kort (1. siffer i NUS-koden = 6) omfatter (i) – (iii):

Utdanninger fullført før studieåret 1998/99:

(i) alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning av en varighet på inntil fire år fram til og med studieåret 1997/98.

 

Utdanninger fullført fra og med Studieåret 1998/99:

(ii) alle som har fullført 120 studiepoeng eller mer i universitets- og høgskolesystemet, men som ikke har fullført en grad.

(iii) alle som har fullført en grad av en varighet på inntil 4 år.