Fylkesnemnda

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker vart oppretta i 1993 som eit uavhengig statleg organ for å avgjere tvangssaker. Fylkesnemnda er partsnøytral og uavhengig. Sakene vert tatt inn for fylkesnemnda på initiativ frå partane i saka, for eksempel barnevernstenesta eller foreldra.