Plasseringstiltak

Plasseringstiltak i barnevernsstatistikken: barnevernsinstitusjonar, fosterheim, beredskapsheim og bustad med oppfølging.