Arbeidsforhold

Arbeidsforhold brukes synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hoved- og biarbeidsforhold, men ikke arbeidsforhold for selvstendig næringsdrivende. En person kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet for samme person aggregeres til ett arbeidsforhold. Hvis ikke annet fremgår, er det lønn per arbeidsforhold som oppgis i denne artikkelen.