Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Månedslønnen oppgis som bruttolønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Månedslønnen er oppgitt per heltidsekvivalent, som vil si at deltidsansattes lønn er omregnet til hva den ville vært hvis det jobbet heltid. Måletidspunktet for månedslønnen er i september.