Lærlinger

En lærling har tegnet en kontrakt med en bedrift (eller opplæringskontor) og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også inkludert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.