Næringslivets foretakssektorer

Finansielle og ikke-finansielle foretak, eid av offentlig forvaltning, private innenlandske eiere og utlendinger.