Riksveinettet

Om lag 2/3-deler av bompengene går til riksveinettet. I 2017 var andelen 67 prosent.