Oljeutvinningsselskaper

Oljeutvinningsselskaper omfatter selskaper som skattlegges med hjemmel i petroleumsskatteloven.