Kraftforetak

Kraftforetak omfatter selskaper som kommer inn under skattelovens særregler for beskatning av kraftforetak.