beregningsgrunnlaget

Nye og oppdatert data fra næringsoppgaven og aksjonærregisteret ble lagt inn i beregningsgrunnlaget for finansregnskapet før publiseringen av 3. kvartal 2019.