Gjeldstransaksjoner

Med gjeldstransaksjoner menes opptak av ny gjeld, påløpte ikke-betalte renter og nedbetaling av gjeld.