Netto anskaffelser

Eksempler på netto anskaffelser av finansielle eiendeler er nettokjøp av aksjer eller økte bankinnskudd.