Nye finansobjektene

På grunn av uforutsette omstendigheter blir de nye finansobjektene først lagt inn i statistikkbanken ved publisering av 4. kvartal 2019.