Netto gjeldsopptak

i en periode er lik opptaket av ny gjeld pluss påløpte ikke-betalte renter minus betalte avdrag i løpet av perioden.