Primærklient

Personen som henvender seg først til kontoret skal registreres som primærklient. Hovedklient benyttes også.