Familievernsak

En familievernsak, også omtalt som klinisk sak, er knyttet opp mot et journalnummer. Det opprettes journalnummer for hver klientenhet familievernkontoret arbeider med. Med klientenhet menes alle de personer som involveres rundt samme problemstilling eller tema, som f.eks. par, familier eller enkeltpersoner/individer. Saker tilknyttet meklinger holdes utenom, og omtales som mekling eller meklingssak.