Prisnivåjustert

Prisnivåjustert BNP per innbygger er et mål som brukes til sammenligning av den materielle velstanden i ulike land. BNP viser verdien av alt som skapes/produseres i et land. BNP omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk. Tallene publisert er volumindekser for prisnivåjusterte BNP.