Valutakurs

Valutakurser bestemmes av flere faktorer, som valutaspekulasjoner, renter, statlig intervensjon og kapitalstrømmer i mellom land og ikke av valuta krav til internasjonal handel. Valutakurser reflekterer ikke den relative kjøpekraften av et lands valuta i sitt nasjonale marked.