Seksualiserte bilder av barn

Inkluderer her alle brudd på straffelovens § 311, som gjelder befatning med bilder som viser seksuelle overgrep av eller seksualiserer personer under 18 år. Disse lovbruddene er ikke spesifisert i publiserte tabeller men inngår i lovbruddstypen «Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd».