Strafferettslige bøter

Omfatter kun bøter definert som straff i straffeloven. Inkluderer hverken strafferettslig inndragning eller sivilrettslige erstatningskrav, heller ikke gebyrer ilagt av politiet (for feilparkering, manglende bilbelte e.l.) eller administrative sanksjoner som tilleggsskatt.